De meest gestelde vragen

  • Wat is ozon en hoe werkt het?

Ozon, zgn. trioxygen, bestaat uit drie zuurstofatomen. Ozon ontstaat van nature in de atmosfeer, maar voor doeleinden van de mens wordt het opgewekt met behulp van een speciaal apparaat genaamd ozongenerator (ozonisator).

Ozon heeft zeer sterke werkkracht maar ook bijzonder korte duurtijd. Het derde zuurstofatoom komt in reactie met de omgeving en door oxidatie vernietigt ziekteverwekkende micro-organismen of onaangename geuren.

  • Hoe kan een gas als desinfectiemiddel werken?

Ozon is een zwaarder dan de lucht, blauw gas met buitengewone sterke desinfectie eigenschappen. In vergelijking met het meest populaire desinfectiemiddel – chloor, is ozon 50 keer doeltreffender bij ontsmettingswerking, en de effecten van zijn werking zijn wel 3.000 keer sneller zichtbaar.

Ozon in de vorm van een gas bereikt de meest ontoegankelijke plaatsen, die door andere middelen niet ontsmet kunnen worden.

  • Is ozon schadelijk voor de mens?

Ozon is schadelijk voor de mens alleen in hoge concentraties of wanneer het gedurende een langere tijd ingeademd wordt.

Ozon opgewekt door ozongeneratoren is niet schadelijk voor de mens omdat daar zodanige concentratie opgewekt wordt die een doeltreffende desinfectie toelaat maar die niet voldoende is om een mens te schaden.

  • Is ozon schadelijk voor dieren, planten en voorwerpen aanwezig in een ruimte?

Ozon is volkomen veilig voor de voorwerpen aanwezig in de ruimte. Het maakt geen lampen, tapijten of meubels stuk. Tijdens het proces van ozonisering dient men alle dieren uit de ozoniserende ruimte weg te halen en de planten met een plastiekfolie dicht overdekken of wegbrengen.

  • Op welke plaats in een ruimte dient een ozongenerator gezet worden?

Omwille het feit dat ozon zwaarder is dan de lucht, dient een ozonator zo hoog mogelijk geplaatst te worden. Het absolute minimum vereist de plaatsing van generator in de helft van de afstand tussen de vloer en het plafond.

  • Komt de geur terug?

De geur komt niet terug indien het ozoniseringsproces correct uitgevoerd en op vernietiging van de geurbron gericht wordt. De uitzondering is hier een muffe geur die terugkomt indien de aanwezige vocht, de bron van deze geur, niet verwijderd wordt.

  • Hoe lang duurt neutralisatie van ozon?

Na de uitvoering van ozonisering, wordt ozon afgebroken tot een vorm van zuivere zuurstof. Ongeveer 30 minuten na beëindiging van het proces daalt de ozonconcentratie met de helft tot op het moment van volledige afbraak.

  • Is de toepassing van ozon veilig?

Ja, want ozon breekt af tot de vorm van zuivere zuurstof en laat geen afvalstoffen achter.

  • Waarvoor wordt ozon gebruikt?

Ozon heeft heel brede toepassingsmogelijkheden. Het wordt succesvol gebruikt bij desinfecties, verwijdering van slechte geuren, bij genezing en cosmetica. Steeds vaker wordt ozon ook toegepast bij revalidatie, voedselindustrie, landbouw of hergebruik van afvalwater.